.: Kontakt :.
Vedoucí SVP : Mgr. Jan Tůma
Č. Krumlov:
Telefon / Fax : 380 712 426
Mobil : 602 491 400
770 134 548
Jsme i na Facebooku

Úvod :.

Středisko výchovné péče Spirála je školské zařízení řízené MŠMT ČR, je pracovištěm Dětského diagnostického ústavu Homole.

Středisko výchovné péče Spirála (SVP) poskytuje všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji žáků, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy, nebo uložení ochranné výchovy.


SVP Spirála
Měsíčník
Počet komentářů: 0 | 22.10.2020 13:19
SVP Spirála
Nabídka
Počet komentářů: 0 | 22.10.2020 13:16
SVP
Spirála
T. G. Masaryka 114
ČESKÝ KRUMLOV
381 01


TEL:
380 712 426
602 491 400
770 134 548

www.dduhomole.cz
email
 • Speciálně pedagogické a psychologické vyšetření dětí a mládeže s poruchami chování
 • Individuální a skupinová práce s dětmi a mládeží
 • Rodinná terapie
 • Poradenství pro rodiče a pedagogy a ostatní kteří se podílejí na výchově dětí a mládeže
 • Arteterapie
 • Jednodenní, víkendové a prodloužené pobyty pro děti a mládež s poruchou chování
 • Měsíčník – Celodenní setkání jednou měsíčně pro děti, které nemohou pravidelně navštěvovat SVP
 • Práce s třídními kolektivy – řešení aktuálních krizových situací ve třídním kolektivu
 • Sociometrické testy v rámci práce se třísdním kolektivem
 • Následná péče po absolvování souhlasného a ústavního pobytu
 • Terapeutický výchovný program pro děti a mládež ohrožené soudním rozhodnutím o ústavní péči

Činnost SVP je vymezena zákonem 109/2002 Sb., Vyhláškou č. 458/2005 Sb., Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 a metodickým pokynem upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče z 29.června 2007

© 2009 - 2020 Nivník | | Přihlásit se |